Language
  Thứ ba, 07 / 12 / 2021
 

 

VHS Support
 

 

Khách online: 1
Tổng cộng: 824667
 

  Thiết bị Viễn thông
950 - 1950 MHz Downconverter (BMCD15)
Giá: Call
900 MHz 20W GSM Optical Repeater (BRGF10)
Giá: Call
2025 - 2125 MHz or 2200 - 2300 MHz 1kW Amplifier (BPBS12)
Giá: Call
3dB TETRA Power Splitter (BDST16)
Giá: Call
3dB TETRA Power Divider/Combiner (BDST15)
Giá: Call
TETRA 10, 30 and 50 dB Coupler (BDST)
Giá: Call
20dB Broadband 800 - 2200 MHz Outdoor Coupler (BDEB32)
Giá: Call
10dB Broadband 800 - 2200 MHz Outdoor Coupler (BDEB28)
Giá: Call
10dB Broadband 800 - 2200 MHz Coupler (BDEB15)
Giá: Call
6dB Broadband 800 - 2200 MHz Outdoor Coupler (BDEB27)
Giá: Call
6dB Broadband 800 - 2200 MHz Coupler (BDEB16)
Giá: Call
4.8dB Broadband 800 - 2200 MHz Coupler (BDEB26)
Giá: Call
Trang: 1 
Đại lý chính thức của Verity System Security Products

Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý GIS vào PCCC Rừng
V6000 HDD Max Degausser
SDD Master - NSA Approved Hard Drive Pulse Degausser
DATAGONE - Hard Drive and Backup Tape Degausser
CARBON 21 - Satellite Interception Analyzer And Monitoring System

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 69, đường Trung Yên 12, Quận Cầu Giấy, Hanoi, Viet Nam

Tel: +84-437629847   

Fax: +84-437624692

E-mail: vhsgroup.hung@gmail.com

Website: http://vhsco.com